Ekstra store Saueskinn

Skinnet du ser på her er unike og går kun ann og kjøpe en av hver da det er kun det skinnet du ser på du eventuelt kjøper!